Výstavba retenční nádrže v lokalitě Chrpová - Šumbark


Inwestor:Město Havířov
Opracowane poziomy dokumentacji:DUR+DSP, DPS, AD

Projekt řeší výstavbu betonové retenční nádrže o objemu 122 m3 pod stávajícím parkovištěm, která bude akumulovat dešťové vody ze stávajícíh parkovišť na ul. Chrpová a ul. Moravská v Havířově - Šumkarku. Akumulovaná voda se bude čerpat ponorným čerpadlem umístěném na dně RN do postřikových vozů a bude využívána k zalévání městské zeleně. Díky napojení na stávající, poměrně hlubokou, dešťovou kanalizaci ve veké hloubce je založení nádrže v hloubce 5,2m. Realizace 2019.