5 VN Kajlovec


Inwestor:Lesy ČR, s.p.
Opracowane poziomy dokumentacji:DUR, DSP + PDPS, AD

Stavba řeší rekonstrukci 5 stávajících malých vodních nádrží uspořádaných kaskádovitě nad sebou vedle silnice I/57 v k.ú. Lesní Albrechtice, obec Březová, které plní funkci krajinotvornou, revitalizační, akumulační, napajedla pro zvěř a rybochovnou. 1 VN je v rámci stavby cca 3-násobně zvětšena, u 2, 3 a 4 VN jsou rekonstruovány hráze. Pátá VN je zrušena a v zátopě jsou navrženy 2 tůně pro obojživelníky. Součástí stavby je rekonstrukce odběrného objektu, náhonu do nádrží a místa vyústění náhonu do VT Hradečná. Celkový objem nádrží je po rekonstrukci 5 925 m3 s celkovou délkou zátopy cca 300 m. Součástí rekonstrukce je doplnění stávající obslužné komunikace o 563 m. Dokončení stavby bude v říjnu 2019.