Sil. I/48 Frýdek Místek, most ev.č. 48-050


Inwestor:Ředitelství silnic a dálnic ČR
Opracowane poziomy dokumentacji:výkon TDI a koo BOZP

Výkon technického dozoru stavby vč. zajištění veškerých dokladů nutných pro kolaudaci stavby