Silnice I/11 Opava, severní obchvat - západní část


Inwestor:ředitelství silnic a dálnic ČR
Opracowane poziomy dokumentacji:inženýrská činnost pro ÚR

projednání s DOSS a zajištění vydání územního rozhodnutí vč. nabytí právní moci, majetkoprávní příprava stavby