Statický přepočet mostů


Inwestor:Teststav
Opracowane poziomy dokumentacji:expertní činnost

Statický přepočet zatížitelnosti mostů na ul. Plzeňská přes ul. Výškovickou a přes tramvajovou trať na ul. Palkovského.