I/11 Postřelmov - Chromeč


Inwestor:ŘSD ČR, správa Olomouc
Opracowane poziomy dokumentacji:VD-ZDS

Hlavní software pro modelování: RoadPAC

 

Tento projekt byl vybrán do programu pilotních BIM projektů. Na začátku zakázky bylo nutné vypracovat BEP a nastudovat podklady pro tvorbu modelů. Podklady zahrnovaly především metodické dokumenty a datový standard od SFDI. Nejdůležitější částí bylo zpracovat každý stavební objekt do podoby 3D informačního modelu. Součástí zadání bylo zřízení a vedení CDE v průběhu celé zakázky.