D1 0137 Přerov Lipník


Inwestor:D1 0137 Přerov Lipník
Opracowane poziomy dokumentacji:RDS

Projektová dokumnetac ve stupni RDS realizovaná pto zhotovitele společně se společností SHB, a.s.