Silnice II/492 Luhačovice, křížení se silnicí III/4922


Inwestor:Ředitelství silnic Zlínského kraje
Opracowane poziomy dokumentacji:DÚR, DSP, RDS

Předmětem stavby byla rekonstrukce křižovatky silnic II/492 a III/4922 tvaru T s vybudováním levého odbočovacího pruhu, návrh nového mostu přes Šťávnici ev.č. 4922-1, rekonstrukce parkoviště u garáží a úpravy souvisejících komunikací.  

Silnice II/492 prochází okrajem lázeňské zóny v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a je lemována po pravé straně vozovky potokem Šťávnice, po levé straně strmým zalesněným svahem.

 Dokončená stavba podstatně zvýšila bezpečnost provozu v předmětném prostoru, odstraněním závažné dopravní závady, kterou tvořily nezajištěné rozhledové poměry, absence levých odbočení a zejména křižovatka hlavní trasy s obslužnou komunikací Lázní Luhačovice.