DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA a.s.

firma projektowa, inżynieryjna i konsultingowa specjalizująca się i mająca doświadczenia w zakresie budowy i rekonstrukcji sieci autostradowej i drogowej, projektowania sieci komunikacyjnej miast, a także rozwiązywania problemów w ramach inżynierii ruchu drogowego i inżynierii gospodarki wodnej.

>

Kompleksowa realizacja i budowa pod klucz

Wszystkie projekty rozpatrywane są kompleksowo, łącznie z inwestycjami towarzyszącymi, zmianą przebiegu podziemnych i nadziemnych sieci inżynieryjnych, obiektami infrastruktury drogowej oraz obiektami ochrony środowiska naturalnego. Fachowcy realizują także projekty rozmieszczenia sieci gazu ziemnego w gminach, dostawy wody pitnej do gmin, sieci kanalizacyjnej, tworzenia wysypisk śmieci oraz sanacji terenu, a także projekty sieci komunikacyjnej i sieci wysokiego napięcia. Firma zapewnia także działalność inżynieryjną, nadzór techniczny inwestora oraz nadzór autorski na placu budowy, łącznie z budową pod klucz.