Malé vodní nádrže, poldry


Investor:Státní pozemkový úřad, aj.
Compiled levels of PD:DUR, DSP, DPS, AD

Cílem staveb je obnovit zadržování vody v krajině. Jde o novou výstavbu, obnovu časem zaniklých, případně opravu stávajících malých vodních nádrží, případně poldrů.

- Protipovodňová opatření Darkovičky, II. Zatrubnění Jasénky (město Hlučín, DUR, DSP, DPS, AD) - nový poldr, zrušení části zatrubnění vodního toku, realizace 2022

- Oprava hráze rybníku Dívčí Hrad (Státní poz. úřad, DSP+DPS, AD) - oprava hráze v havarijním stavu, realizace 2019

- Býkov, Malá vodní nádrž, protierozní průleh (Státní poz. úřad, DSP+DPS) - nová malá vodní nádrž a protierozní průleh, předpoklad realizace 2023

- Realizace souboru staveb společných zařízení v KoPÚ Mikolajice (Státní poz. úřad, DSP+DPS) - obnova rybníka

- Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Butovice – 1. etapa (Státní poz. úřad, DSP+DPS) - suchý poldr