Odkanalizování části města Havířova - IV. etapa


Investor:Statutární město havířov

Stavba řeší rozšíření stávající oddílné splaškové kanalizační sítě města Havířov ve třech lokalitách - U Jelena, Modřínová a Petřvaldská. Celkem jde o 3,07 km kanalizace DN250 s připojením cca 288 EO. Součástí stavby je rekonstrukce vybraných místních komunikací.