Odkanalizování Vratimova - Horních Datyň - I.etapa


Investor:město Vratimov
Compiled levels of PD:výkon KOO BOZP na staveništi

Odkanalizování města splaškovou kanalizací v délce 6,3 km vč. ČOV pro 900 EO