Hlavní mostní prohlídky pro SSOK v roce 2014


Investor:Správa silnic Olomouckého kraje
Compiled levels of PD:HMP

Provedení posouzení stavebně-technického stavu mostů, tj. provedení hlavních mostních prohlídek na sil. II a III. tříd - 82 ks