Stavba obchvatu Malně a Choruly na trase krajské silnice č.423


Investor:A-PROPOL s.c. BIURO PROJEKTÓW
Compiled levels of PD:dokumentace EIA

Předmětem stavby je přeložka silnice číslo 423 u obcí Malnia a Chorula v Opolském vojvodství. Silnice navazuje na již zprovozněnou dálnici A4. celková délka trasy je 6,06 km.