Silnice I/48 a I/47 Bělotín – MÚK s ČD


Investor:Ředitelství silnic a dálnic ČR
Compiled levels of PD:DÚR, DSP

Stavba řeší obchvat Bělotína silnicí v kategorii R 22,5/100 délky 2,1 km s mimoúrovňovým napojením na stávající silnice I/47 a I/48. Součástí obchvatu je estakáda délky 580 m přes trať ČD a rybník. Estakáda se skládá ze dvou samostatných mostů o 14-ti polích. Nosnou konstrukci tvoří ocelový dvojtrám spřažený s betonovou deskou. Celá stavba zahrnuje 12 silničních objektů, 3 mostní objekty, 13 objektů přeložek inženýrských sítí a 10 ostatních objektů.