I/69 Vsetín, rampa Mostecká


Investor:ŘSD ČR, správa Zlín
Compiled levels of PD:VD-ZDS

Hlavní software pro modelování: Civil 3D

 

Tento projekt byl vybrán do programu pilotních BIM projektů. Na začátku zakázky bylo nutné vypracovat BEP a nastudovat podklady pro tvorbu modelů. Podklady zahrnovaly především metodické dokumenty a datový standard od SFDI. Nejdůležitější částí bylo zpracovat každý stavební objekt do podoby 3D informačního modelu. Součástí zadání bylo zřízení a vedení CDE v průběhu celé zakázky.