Silnice III/4787 Ostrava, ulice Výškovická, mosty 4787-3, 4787-4


Investor:Moravskoslezský kraj
Compiled levels of PD:RDS

Stavba „Silnice III/4787 Ostrava ulice Výškovická, mosty 4787-3, 4787-4“ řeší rekonstrukci 4pruhové komunikace v délce 475 m a výstavbu šesti nových mostů v místě dnešních čtyř. Jedná se o tři mosty přes dráhu-(tramvajový a dva silniční -východní a západní) a o tři mosty přes silnici I/11 (tramvajový a dva silniční -východní a západní). Součástí dokumentace je rovněž demolice stávajících východních a západních mostů přes dráhu a ulici Rudnou.