Silnice I/11 Opava, severní obchvat - západní část


Investor:ředitelství silnic a dálnic ČR
Compiled levels of PD:DSP

https://youtu.be/Frm8y997m5M