Silnice II/460 Holešov – jihovýchodní obchvat


Investor:ŘSZK + Město Holešov
Compiled levels of PD:RDS, AD

Silnice II/490 představuje významnou dopravní komunikaci v systému pozemních komunikací Zlínského kraje, neboť kromě spojení mezi Holešovem a Zlínem představuje i často využívanou alternativu dopravně přetížených silnic I/49 a I/55 pro zajištění dopravního propojení centra kraje se severně položenými regiony. S postupující výstavbou D1 přispěje realizace J-V obchvatu Holešova ke kvalitnějšímu napojení na vyšší dopravní síť. Celková délka obchvatu činí 3 056m.