I/59 – Most přes Olši v Karviné


Investor:Ředitelství silnic a dálnic ČR
Compiled levels of PD:DSP, RDS

Most přes Olši se nachází na spojnici města Karviné s Ostravou. Předmětem stavby bylo řešení havarijního stavu stávajícího mostu po povodni v roce 2010.

Poškozený čtyřpolový most s pilíři v toku řeky byl zdemolován a nahrazen novým ocelobetonovým obloukovým mostem o třech polích rozpětí 24,5m + 67,25m + 26,6m s délkou přemostění 115,65m. Na konstrukci mostu je umístěn chodník s cyklostezkou a nově i horkovod. Technologie výstavby byla uzpůsobena tak, aby byl co nejdéle zachován provoz na původním mostě – demolice probíhala po třetinách šířky mostu.