About company

DOPRAVOPROJEKT Ostrava is a designing, engineering and consulting company with specialization and wide experience for construction and reconstruction of motorways and roadways. We also focus on construction of city traffic systems, solving issues in the field of transport engineering and aquiculturing structures. We lay emphasis on complex completion of projects; including additional investments, diversions of subterranean and above-ground engineering networks, transportation facilities and structures for nature conservation. Our specialists also ensure projects of gas installation for municipalities, their supplying of drinking water, drainage network, waste dumps and redevelopment of land. We also arrange communication lines and power current. Our company provides engineering services, investor's technical supervision and designer's supervision over the construction, including all-in contract structures.

Service offer

Projects of
transportation
structures
DOPRAVOPROJEKT Ostrava is focused on designing transportation structures within all projection stages. Projects are mostly concerning: foot-paths, cycle-paths, limitation of traffic intensity, projecting crossroads, projects of static transportation and roads of various categories and projects of speedways and highways. Within the field of transport we also focus on designing of bridges and footlogs of various material and construction forms. Our services also include inspections of bridges.
Projects of
aquiculturing
structures
We focus on municipality sewerage system rehabilitation - including designs of sewerage plants. Furthermore; we design new water pipelines and reconstruct the old ones. In the field of transport structures, our company projects new sewers and by-passes of water pipelines and sewers. In terms of aboveground structures, we design complex control mechanisms of building technical equipment. Our specialists design adjustment and by-passes of water courses, incl. flood plans and subsequent blueprints of anti-flood protection.
Engineering
services
Our specialists provide arrangement of urban land permits and construction permits for all types of constructions and particular building objects. In terms of these services, we also ensure property rights settlements, incl. prospective expropriation.
Technical
supervision
Discharge of investor's technical supervision at the construction site of traffic, aquiculturing and aboveground structures, incl. construction site administrator's duties and ensuring final inspection of structures. We also provide work security coordinator's services within all the above mention types of structures.
Ecological
assessment
We provide consultancy in the field of Environmental protection during construction. We arrange dendrological, pedological and biological researches, noise and emission studies, documentation and permission of Environmental Impact Assessment (EIA). We also arrange ecological supervision at the construction sites.

Organization structure

PARTICULAR
PROFFESIONS
In total 90 employees, incl. partners - of these occupations:
 • specialists on highway structures
 • specialists on bridges and structural stabilities
 • specialists on engineering networks
 • engineering services
 • investor's technical supervision, Safety and Health at Work
 • environment
 • informatics, computer systems
 • economy
 • paperwork, planography, ISO
GRANTED AUTHORIZATIONS
Czech Republic
 • traffic structures
 • bridges and engineering structures
 • statics and structures dynamics
 • aquiculturing structures
 • construction sites and their equipment
 • assessment of structure's environmental impact
 • aboveground structures
Slovakia
 • A2 Complex architectural and engineering services and related engineering consulting
 • I2 Engineer for completing engineering structures
Poland
 • traffic structures
 • bridges and engineering structure
Vedoucí pracovníci
STATUTORY AUTHORITIES

Eng. Martin Vilč (CEO)

Členové představenstva

Eng. Kamil Škrobánek (Sales Manager)
Eng. Martina Papeschová (CTO)
Eng. Zdeněk Legerský (CFO)

Eng. Filip Struhár (head of studio in Zlín)
Eng. Petr Bijok (head of studio in Brno)

politika společnosti

Politika společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a.s.
Integrovaný systém dle požadavků ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, OHSAS 18001:2008

Prohlášení společnosti

Vedení společnosti v rámci integrovaného systému řízení společnosti a rozhodnutí přispívat k neustálému zlepšování a prevenci znečišťování ŽP prohlašuje, že bude:

 1. 1. Informovat smluvní partnery a veřejnost o politice společnosti a zavedení integrovaného systému řízení společnosti SMJ a EMS
 2. 2. Postupovat vůči svým dodavatelům v souladu s integrovaným systémem řízení společnosti, včetně tlaku na jejich zapojení do plnění tohoto systému
 3. 3. Důsledně plnit požadavky platných právních předpisů vztahujících se k procesům projektování a inženýrské činnosti, ochraně životního prostředí a ostatním požadavkům, kterým společnost podléhá
 4. 4. Produkovat takové projekty budoucích staveb, které budou mít minimální negativní vliv na životní prostředí v průběhu výstavby i budoucího užívání stavby
 5. 5. Poskytovat zákazníkům vždy jen kvalitní produkci a služby a nedopustit pokles z úrovně spolehlivého a solidního partnera na trhu
 6. 6. Udržet dosavadní úspěšnost ve výběrových řízeních
 7. 7. Eliminovat v maximální možné míře negativní dopady stávajících i budoucích aktivit společnosti na životní prostředí
 8. 8. Zaměřit úsilí všech zaměstnanců na práci bez chyb a udržet tak současnou úroveň bez reklamací a stížností zákazníků
 9. 9. Zvyšovat technickou úroveň firmy s cílem udržet pozici jedné z technicky nejlépe vybavených firem v regionu
 10. 10. Politiku společnosti (SMJ a EMS) dokumentovat, realizovat, aktualizovat a seznamovat s ní všechny zaměstnance společnosti
 11. 11. Integrovaný systém řízení DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. průběžně aktualizovat, prohlubovat a zlepšovat
 12. 12. Při určování environmentálního profilu společnosti, v zabezpečování ochrany ŽP, v určování obchodní politiky a při vytváření image společnosti uplatňovat jako zásadní prvek externí komunikaci se zákazníky, dodavateli a partnery spolu s komunikací s vlastními zaměstnanci.
Eng. Martin Vilč

history

DOPRAVOPROJEKT has been working in Ostrava since 1964. During this era, there were specific changes within company name, company owners and even the name of the city square - where the headquarter of company is situated - was changed. Since its beginning, the scope of employment has been more or less the same. However, technical equipment and methods have changed significantly; from drafting boards and slide rules to graphic 3D stations and static computer programs. Essential milestone was year of 1991 when DOPRAVOPROJEKT branch in Ostrava became fully independent and started to develop to the recent form.