Sil. III/4787 Ostrava ulice Výškovická, mosty 4787-3, 4787-4 - Přeložka vodovodů DN500, DN150


Investor:Správa silnic Moravskoslezského kraje
Zpracovávané stupně PD:DUR, DSP, RDS

Z důvodu rozšíření mostů, navazujících komunikací a jejích násypů by došlo k výraznému zvýšení krytí vodovodního přivaděče DN500 LT (OVAK) do městské části Ostrava - Zábřeh a jeho kolizi s novou opěrnou zdí. Z tohoto důvodu byla navržena stranová a výšková přeložka vodovodního přivaděče v délce 75,6 m z tvárné litiny a navazujícího vodovodu DN150 v délce 62,9 m z PE potrubí. Realizaci komplikovalo zjištění výrazně jiné polohy stávajícího přivaděče a velké množství křižujících a souběžných inženýrských sítí, některé i bez zjištěného správce.