Prodloužená ulice Ruská


Investor:město Ostrava
Zpracovávané stupně PD:výkon TDI + koo BOZP

Výkon technického dozoru stavby vč. zajištění veškerých dokladů nutných pro kolaudaci stavby