Zajištění věcných břemen včetně zajištění souvisejících geodetických prací


Investor:E.ON Česká Republika
Zpracovávané stupně PD:MAJETKOPRÁVNÍ PROJEDNÁNÍ

Zajištění věcných břemen včetně zajištění souvisejících geodetických prací v lokalitě Jihlava od roku 2013 - doposud. objem smluv : více než 500 ks