Silnice I/11 Opava, severní obchvat - západní část


Investor:ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovávané stupně PD:inženýrská činnost pro ÚR

projednání s DOSS a zajištění vydání územního rozhodnutí vč. nabytí právní moci, majetkoprávní příprava stavby