Odkanalizování obce Dolní Lutyně, část Věřňovice


Investor:obec Dolní Lutyně
Zpracovávané stupně PD:inženýrská činnost pro SP

projednání s DOSS a zajištění vydání stavebního povolení, majetkoprávní příprava stavby vč. jednání s vlastníky stavbou dotčených pozemků, uzavření potřebných kupních smluv, smluv o zřízení věcného břemene, smluv o výpůjčce, smluv o právu provést stavbu apod.