R55 Otrokovice, obchvat JV


Investor:Ředitelství silnic a dálnic

majetkoprávní příprava stavby vč. jednání s vlastníky stavbou dotčených pozemků, uzavření potřebných kupních smluv, smluv o zřízení věcného břemene, smluv o výpůjčce, smluv o právu provést stavbu apod.