Statický přepočet mostů


Investor:Teststav
Zpracovávané stupně PD:expertní činnost

Statický přepočet zatížitelnosti mostů na ul. Plzeňská přes ul. Výškovickou a přes tramvajovou trať na ul. Palkovského.