Obchvat silnice II/150 Čechy, Domaželice, Dřevohostice – 1. etapa


Investor:Krajský úřad Olomouckého kraje
Zpracovávané stupně PD:expertní posouzení

Předmětem zakázky bylo expertní posouzení dokumentace pro stavební povolení výše uvedené stavby z hlediska dodržení platných právních a technických předpisů a možností dosažení úspor při výstavbě.

Stavba řeší vybudování silničního obchvatu silnice II/150 obcí Čechy, Domaželice, v kategorii S 7,5/70. Trasa obchvatu je vedena jižně od obce Čechy a je ukončena na stávající silnici II/150 za obcí Domaželice v místě stávajícího mostu přes řeku Moštěnka. Současně se stavbou silnice II/150 je řešeno i nové připojení obcí Prusy, Čechy a Domaželice na silnici II/150. Délka obchvatu je cca 4,0 km.

Výsledkem bylo zhodnocení technického řešení a specifikace možných úspor stavebních nákladů.