Severní spoj v Ostravě II. etapa


Investor:Moravskoslezský kraj
Zpracovávané stupně PD:DÚR