Modernizace komunikace ul. Ciolkovského


Investor:Statutární město Karviná
Zpracovávané stupně PD:DSP + DPS

Jedná se o modernizaci komunikace v intravilánu města Karviné v kategorii MO2 8/40 délky 732 m. Součástí řešení byly i chodníky, ochrany inženýrských sítí apod.