Nová Karolína - prodloužená ulice Porážková, Nová ulice Porážková


Investor:město Ostrava
Zpracovávané stupně PD:DÚR, DSP, DPS

Stavba provedená ve dvou etapách se nachází v centru města Ostravy a jejím účelem je navedení dopravy k OC Nová Karolína.