Silnice III/01148 Návsí, mosty ev.č. 01148-4, 01148-5


Investor:Správa silnic Moravskoslezského krahje
Zpracovávané stupně PD:DÚR + DSP+ PDPS