DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA a.s.

projekční, inženýrská a konzultační firma, se specializací a zkušenostmi při výstavbě
a rekonstrukcích dálniční a silniční sítě, v projektování dopravní sítě měst, v řešení problematiky v oboru dopravního inženýrství a vodohospodářských staveb.

Komplexní realizace a výstavba na klíč

Všechny projekty jsou řešeny komplexně, tj. včetně doprovodných investic, vyvolaných přeložek podzemních i nadzemních inženýrských sítí, dopravních zařízení a staveb pro ochranu životního prostředí. Specialisté zajišťují rovněž projekty plynofikací obcí, jejich zásobení pitnou vodou, kanalizační sítě, skládky a sanace území, projekty sdělovacích vedení a silnoproudu. Firma rovněž zajišťuje výkon inženýrské činnosti, technického dozoru investora a autorského dozoru na stavbách, včetně zajištění výstavby na klíč.

Čísla, která mluví za nás

Již od roku 1964 více než 70 zaměstnanců 300 projektů ročně

dpovabike

Náš klub vznikl spontánně po závodu Godula na podzim roku 2008, kterého se převážná část budoucích členů klubu zúčastnila včetně podpůrného týmu. Jedná se o otevřený klub, jehož převládající část členů tvoří kolegové a přátelé z firmy DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Cílem sdružení bikerů je společná účast na vyjížďkách a amatérských závodech, dále organizace vyjížděk pro stejně zaměřené lidi.