DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA a.s.

jest biurem projektowym, inżynieryjnym i konsultingowym ze specjalizacją i doświadczeniem w budowie i rekonstrukcji autostrad i sieci drogowej, w projektowaniu sieci transportowych miast, w rozwiązywaniu problemów z zakresu inżynierii ruchu i inżynierii hydraulicznej.

Aktualności

Silnice I/57 Krnov - SV obchvat

11.8.2016

Stávající silnice I/57 je součástí významné mezinárodní trasy Ostrava – Opava - Krnov – Bartultovice, vedoucí po silnicích I/11 a I/57 k mezinárodnímu hraničnímu přechodu bez omezení tonáže v Bartultovicích, který má vazbu na polském území na silnici 413 do Prudnika.

Więcej informacji

R48 Frýdek-Místek obchvat

11.8.2016

Předmětem stavby „R48 Frýdek-Místek, obchvat“ je jižní silniční obchvat města Frýdku-Místku, který je součástí souboru staveb silnice I/48. Tento soubor staveb řeší kapacitní čtyřpruhovou směrově rozdělenou komunikaci R48 od Bělotína přes Hranice, Frýdek – Místek do Českého Těšína.

Więcej informacji

D1 0137 Přerov - Lipník

29.5.2016

Trasa dálnice D1 v úseku Přerov– Lipník nad Bečvou, řešená v rámci stavby 0137, je součástí budované sítě dálnic a rychlostních silnic České republiky, která tvoří základní dopravní kostru čtyřpruhových komunikací.

Więcej informacji

Komplexní realizace a výstavba na klíč

Všechny projekty jsou řešeny komplexně, tj. včetně doprovodných investic, vyvolaných přeložek podzemních i nadzemních inženýrských sítí, dopravních zařízení a staveb pro ochranu životního prostředí. Specialisté zajišťují rovněž projekty plynofikací obcí, jejich zásobení pitnou vodou, kanalizační sítě, skládky a sanace území, projekty sdělovacích vedení a silnoproudu. Firma rovněž zajišťuje výkon inženýrské činnosti, technického dozoru investora a autorského dozoru na stavbách, včetně zajištění výstavby na klíč.

Čísla, která mluví za nás

Již od roku 1964 více než 70 zaměstnanců 300 projektů ročně

dpovabike

Náš klub vznikl spontánně po závodu Godula na podzim roku 2008, kterého se převážná část budoucích členů klubu zúčastnila včetně podpůrného týmu. Jedná se o otevřený klub, jehož převládající část členů tvoří kolegové a přátelé z firmy DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Cílem sdružení bikerů je společná účast na vyjížďkách a amatérských závodech, dále organizace vyjížděk pro stejně zaměřené lidi.