MÚK Prostějov - střed

MÚK Prostějov - střed

Publikováno: 28.8.2020

zahajujeme projektové práce na stavbě soutěžené věřejnou zakázkou typu Design & Build pro společnost STRABAG, a.s.

 

Stavba „R46 MÚK Prostějov - střed“ řeší problematiku dostavby průtahu R46 obcí Prostějov s důrazem na zvýšení bezpečnosti silničního provozu mimoúrovňového křížení s rámci „MÚK Prostějov – střed“ úpravou připojení a odbočení na normový stav a to formou vybudování připojovacího a odbočovacích pruhů. Připojovací resp. odbočovací pruhy nebyly při výstavbě R46 zřízeny a do dnes nebyly doplněny.

 

 

zpět