Orlová - Lutyně, Masarykova třída od č. p. 899 po kruhový objezd - rekonstrukce vodovodního řadu


Investor:Severomoravské vodovody a kanalizace
Zpracovávané stupně PD:DUR, DSP, RDS

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu OC DN 200 podél Masarykovy třídy v Orlové - Lutyni v celkové délce 267,4 m. Převážná část rekonstrukce vodovodu byla provedena bezvýkopovou technologií řízeného vrtání PE potrubí d225 RC z důvodu zachování stávající zeleně, chodníků. V úseku pod komunikací Masarykovy třídy je potrubí umístěno do chráničky PE d450 v délce 41,2 m.