Odkanalizování obce Vršovice


Investor:Obec Vršovice
Zpracovávané stupně PD:DUR, DSP

Vršovice svou zástavbou navazují na obec Raduň na levobřežním povodí vodního toku Raduňka. Stavba řeší splaškovou kanalizaci DN250 o celkové délce 1711 m, která přímo navazuje na gravitační kanalizaci obce Raduň. Návrh tras kanalizace komplikoval charakter zástavby, který se vyznačuje velmi úzkými místními komunikacemi a vyvolal několik přeložek místních vodovodních a plynovodních sítí.